ORDFÖRANDE

Henrik Östman

SEKRETERARE

Vera Dahlin

VICE ORDFÖRANDE

Tommy Aldergrim

LEDAMOT

KASSÖR

Claes Mattsson