Dövas Dag i Uppsala kommer bli på Fyrishov, kolla gärna in vårt Dövas Dag hemsida genom att klicka på bilden ovanför. Där hittar du information om Dövas dag, t.ex. Program, biljetter och hotell.

Vi ses väl på Dövas dag?

Äldrevägledare för teckenspråkiga

När man blir äldre kan det vara skönt och framför allt kännas tryggt att få råd, stöd och information om vilka tjänster och verksamheter kommunen erbjuder och som kan bidra till en god livssituation för dig som senior.

Du som är döv, har en kombinerad syn- och hörselskada och är över 65 år eller är anhörig kan få hjälp av en teckenspråkig äldrevägledare.

Äldrevägledaren kan:

  • förmedla kontakt mellan dig och den som du behöver komma i kontakt med inom kommunen samt guida till rätt myndighet eller verksamhet.
  • ge råd och stöd kring ansökan om färdtjänst eller vård- och omsorgsboende, information om kommunen med mera.

Du är välkommen att kontakta äldrevägledaren i första hand via e-post , det går även bra att skicka sms eller boka ett besök. Äldrevägledaren är teckenspråkig, har tystnadsplikt och dokumenterar ingenting i ärendet.

Äldrevägeldaren fungerar inte som tolk.

 

E-post:  Aldrevagledarefordova@uppsala.se

Mobil.nr:  0709 – 19 06 75