!VIKTIG INFORMATION!

KLICKA på bilden, förstoring  

Uppsala Läns Dövas Förening har upptäckt att revisionsberättelsen inte nått alla medlemmar.

Den finns att läsa på hemsidan.

De som vill ha pappers utskrift är välkomna att hämta sitt ex på dövas hus 18.00 på fredag.

Alla medlemmar har då fått revisorernas berättelse innan årsmötets punkt: ansvarsfrihet för styrelsen.

Tack för ni påpekat detta.

Thomas Spogardh 

Ordförande Uppsala Läns Dövas Förening 

Revisionsberättelse_Uppsala_1.jpg
Revisionsberättelse_Uppsala_2.jpg
Revisionsberättelse_Uppsala 3.jpg
Revisionsberättelse_Uppsala_4.jpg
LINNÉASTIFTELSEN förvaltningsberättelse 2020
Idrottsfond förvaltningsberättelse 2020

Hej! 

Snart valborg & 1 Maj men 8 personer gäller fortfarande samma med dövföreningen. Max 8.

Snart SDR kongress 4-5-6 juni vi sökte ungdom/medlem men blir Georgia och Thomas som blir ULDF ombud på kongress. Du kan se kongress & val motioner m.m. titta på SDR:s hemsida. 

Uppsala Läns Dövas Förening har årsmöte 29 maj 2021 kl: 13.00

Vi kommer ha årsmöte på zoom. Man följer med i datorn,surfplatta eller i mobilen.

Om du inte vet hur zoom fungerar så kan du.....

Gå på kurs på Dövas Hus. 5 deltagare åt gången + 1 eller 2 som lär ut zoom..

Ta med dator mobiltelefon eller surfplatta. Anmäl dig senast 30 april.

Alla handlingar har ni fått. Synpunkter kan lämnas till styrelsen. 5 i styrelsen igen! Har du mot förslag så kontakta sammankallande Vera Dahlin...

Vi ses på zoom! 

Du anmäler dig senast 30 april.

Trevlig vår!

Hej!

Äntligen går vi mot ljusare tider.

Men tyvärr pga corona situationen är dövförening stängd.

Då reglerna är max 8 personer.

Men anslut er till öppet forum. FACEBOOK Uppsala Dövas.... Där fria diskussioner om allt möjligt! Kom med!!

Ett sorgligt besked har jag att Göte Kollstedt har gått bort.

Han varmångårig medlem i dövföreningen han hade ett stort idrottsintresse själv spelade Göte bowling men framför allt en mycket duktig skidåkare.

Han delade ut tidningar i flera år och jobbat som vaktmästare och på Nylunds Piano.

TACK Göte. Vila i frid.

Thomas Spogardh

Ordförande

Uppsala Läns Dövas Förening

Äldrevägledare för teckenspråkiga

När man blir äldre kan det vara skönt och framför allt kännas tryggt att få råd, stöd och information om vilka tjänster och verksamheter kommunen erbjuder och som kan bidra till en god livssituation för dig som senior.

Du som är döv, har en kombinerad syn- och hörselskada och är över 65 år eller är anhörig kan få hjälp av en teckenspråkig äldrevägledare.

Äldrevägledaren kan:

  • förmedla kontakt mellan dig och den som du behöver komma i kontakt med inom kommunen samt guida till rätt myndighet eller verksamhet.
  • ge råd och stöd kring ansökan om färdtjänst eller vård- och omsorgsboende, information om kommunen med mera.

Du är välkommen att kontakta äldrevägledaren i första hand via e-post , det går även bra att skicka sms eller boka ett besök. Äldrevägledaren är teckenspråkig, har tystnadsplikt och dokumenterar ingenting i ärendet.

Äldrevägeldaren fungerar inte som tolk.

 

E-post:  Aldrevagledarefordova@uppsala.se

Mobil.nr:  0709 – 19 06 75

 

Hej!

Man blir inte glad av vädret och dövförening är stängd.

Men jobbas för fullt i dövas hus.

Tyvärr behöver vi flytta fram årsmöte och redovisning av Hus gruppen och Stadge gruppens arbete.

Zoom är program man koppla upp sig med dator till möten.

Vi undersöker möjlighet så alla kan vara med bo har dialog med SDR och Stockholm Dövas Förening.

NYHET!

Medlemsforum för alla medlemmar.

Alla som vill ta upp någon fråga kan skriva... Vad ni vill!

Det finns 2 alternativ ett möte att bara för medlemmar det andra gruppen kan hela Sverige läsa. Trevlic helg!

Uppsala Läns Dövas Förening 

! ONDSDAGAR AKTIVITETER 

Nu det är hösten här och vi flytta aktiviteten inne från utomhus.

 Vi ber er att tänker på avstånd och om ni känner sig sjuk, så stanna hemma!

VI SES!

Uppsala Läns Dövas Förening bjuder alla sina medlemmar på Tyst Teater.

Då teatetförening inte bokade Romeo & Julia.

Om du går på teater så spara biljett så betalar dövförening.

Gäller medlemar i Uppsala LDF.

Ta kontakt med var tyst teater visar ROMEO & JULIA.

Önskar er e trevlig kulturupplevelse.

Resa får ni själva stå för.

Hälsning Läns Dövas Förening STYRELSE